คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.85.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 104,437
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
       เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๗  รายการผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๓ พฤศจิการยน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง
วันที่ 21 มกราคม 2558 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการออกไปประกอบอาชีพ 
       วันที่ 21 มกราคม 2558  ฝ่ายบริหารงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ และการเตรียมความพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) อบรมการใช้บริการให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       23 พ.ย. 58 ท่านรองผู้อำนวยการธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการใชช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร สำหรับผู้พกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2558 โดยศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) เป็นวิทย
   จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       23 พ.ย. 58 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้แวะเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์และได้เข้าชมกลุ่มอาชีพการเรียนต่างๆของนักเรียนพร้อมกับอุดหนุนผลิตภัฑณ์จากฝีมือนักเรียนอีกด้วย
   จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ขอขอบพระคุณคณะคุณหมอ จาก รพ.สุรินทร์และคณะโครงการจิตอาสา จ.บุรีรัมย์ที่ได้มา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
      22 พ.ย 58 11.00 นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะครู ลูกๆหูหนวก ให้การต้อนรับ คณะคุณหมอ จาก รพ.สุรินทร์และคณะโครงการจิตอาสา จ.บุรีรัมย์ที่ได้มา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินท
   จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน 
       20 พ.ย.2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก ท่านรองพัชนีพร บุญแพง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน ณ วัดมุนีนิรมิต ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.ส
   จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ  


30 /10/  2556  พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556
29/10/2556

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

 10/12/2556     หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                    พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)

                     ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกเพิ่มเติม --> คลิก

 


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

  

13 - 11 - 58   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษ (เอกสารเพิ้มเติม) 
20 - 07 - 58 
   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนและหอประชุมโรงอาหาร  
 เอกสารเพิ่มเติ่ม  

16-12-2557- ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคา
                     ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เอกสารเพิ่มเติม) 

20-08-57 - เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  เอกสารเพิ่มเติม  

13 - 06 -57  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ เอกสารเพิ่มเติ่ม  

04-02-2558 -  ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและทาสีอาคารเรียน (เอกสารเพิ่มเติม

 16-12-2557-ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อ
                    ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก  (เอกสารเพิ่มเติม) 


กิจกรรมร่วมกับชุมชน
กิจกรรมร่วมกับชุมชน  


.............................................................................


กิจกรรมเด่นประจำเดือน
กิจกรรมเด่นประจำเดือน  

 ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3 / ชุดที่ 4 /


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ  


เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.
เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.  

 

 

 
นายเรืองเวช ผาสุข
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด
204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-569-278  Fax : 043-569-278
Email : sotroiet_spe@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.