โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชธุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   45170   โทร. 043 569278

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.175.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,029
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

เอกสารในการอบรม :  PowerPoint 1 / PowerPoint 2 / PowerPoint 3

 <<< ชมรูปภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนคลิก >>>  
ชุดที่  1   /   ชุดที่ 2  /  
ชุดที่ 3  /

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
       ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ เอกสารประกอบด้านล่า
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
       ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาม
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ร่วมกับชุมชนอำเภอธวัชบุรี 
      วันที่ 23 ตุลาคม  2559   ท่านผู้อำนวยการเรืองเวช  ผาสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำบุคลากรเข้าร่วมงาน  "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประกาศนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
       โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่  นั่ง (ดีเซล) ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
   จำนวนผู้เข้าชม 534 ครั้ง
ขอขอบพระคุณ คุณสุธาริน แก้วภิภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ที่ได้นำขนมและนม มาเลี้ยงด็กนักเรียนศูนย์ฯ หนองบัวลำภู 
      23 พฤศจิกายน 2559 คุณสุธาริน แก้วภิภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้นำขนมและนม มาเลี้ยงเด็กนักเรียนศูนย์ฯ หนองบัวลำภู เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
   จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น.-15.00น. คณะผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตสึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประกอบกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ด้วยการทำจิตอาสา
   จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00น.-10.00น. คณะผุ้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนดสตศึกาาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี พร้อมเพียงกันทั่วประเทศ ในดอกาสวันคล้ายวัยพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ภายในกิจกรรม
   จำนวนผู้เข้าชม 371 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ  


30 /10/  2556  พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556
29/10/2556

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

 10/12/2556     หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                    พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)

                     ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกเพิ่มเติม --> คลิก

 


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

  

13 - 11 - 58   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษ (เอกสารเพิ้มเติม) 
20 - 07 - 58 
   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนและหอประชุมโรงอาหาร  
 เอกสารเพิ่มเติ่ม  

16-12-2557- ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคา
                     ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เอกสารเพิ่มเติม) 

20-08-57 - เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  เอกสารเพิ่มเติม  

13 - 06 -57  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ เอกสารเพิ่มเติ่ม  

04-02-2558 -  ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและทาสีอาคารเรียน (เอกสารเพิ่มเติม

 16-12-2557-ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อ
                    ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก  (เอกสารเพิ่มเติม) 


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ  


เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.
เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.  

 

 


คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  

               
        การรับนักเรียน                    การขอย้ายเข้าเรียน             การขอย้ายออกนักเรียน 

             
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน      การขอลาออกของนักเรียน    การขอเทียบโอนผลการเรียน

       

การขอใบแทนเอกสาร            การขอใช้อาคารสถานที่

 
นายเรืองเวช ผาสุข
ธันวาคม 2559
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 11 ธันวาคม 2559
 
โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด
204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-569-278  Fax : 043-569-278
Email : sotroiet_spe@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.