โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชธุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   45170   โทร. 043 569278

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.22.30.186
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,526
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป   <<< ชมรูปภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนคลิก >>>  
ชุดที่  1   /   ชุดที่ 2  /  
ชุดที่ 3  /

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 รับรางวัล 
       วันที่ 2  กรกฎาคม 2559   ท่านผู้อำนวยการเรืองเวช  ผาสุ
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
      วันที่ 23  มิุนายน 2559  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปร
23 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู 
       วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
       โรงเรียนโสตศึกาาจังหวัดชัยภูมิ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00น.-15.00น.  ณ โรงเรียนเรียนโสตศึกาาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมกา
   จำนวนผู้เข้าชม 503 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และ คริตศาสตร์ ภาคเรียนที่ี1/2559 
       คณะผุ้บริหารคณะครู นักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์วิทยาสาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ซึ่งเน้นในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและความก
   จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ การส่งเสริมอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง 
       23 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวพัชนีพร บุญแพง และนายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ การส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่
   จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาครศึกษาดูงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       22 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวพัชนีพร บุญแพง และนายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเ
   จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ  


30 /10/  2556  พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556
29/10/2556

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

 10/12/2556     หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                    พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)

                     ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกเพิ่มเติม --> คลิก

 


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

  

13 - 11 - 58   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษ (เอกสารเพิ้มเติม) 
20 - 07 - 58 
   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนและหอประชุมโรงอาหาร  
 เอกสารเพิ่มเติ่ม  

16-12-2557- ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคา
                     ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เอกสารเพิ่มเติม) 

20-08-57 - เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  เอกสารเพิ่มเติม  

13 - 06 -57  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ เอกสารเพิ่มเติ่ม  

04-02-2558 -  ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและทาสีอาคารเรียน (เอกสารเพิ่มเติม

 16-12-2557-ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อ
                    ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก  (เอกสารเพิ่มเติม) 


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ  


เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.
เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.  

 

 

 
นายเรืองเวช ผาสุข
สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 
โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด
204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-569-278  Fax : 043-569-278
Email : sotroiet_spe@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.