โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชธุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด   45170   โทร. 043 569278

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.181.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 419,906
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 รับรางวัล 
       วันที่ 2  กรกฎาคม 2559   ท่านผู้อำนวยการเรืองเวช  ผาสุ
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
      วันที่ 23  มิุนายน 2559  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปร
23 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู 
       วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คณะครู ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เข้าอบรม การผลิตหนังสือเรียนที่ฝังคิวอาร์โค้ดสำหรับคนพิการหูหนวก 
       28 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ได้เดินทางเข้าจัดการฝึกอบรม การผลิตหนังสือเรียนและเอกสารความรู้ที่ฝังคิวอาร์โค้ดสองมิติ สำหรับการเชื่อมต่อวิดีโอภาษามือเพื่อการเรียนรู้ของนัก
   จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 
       28 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้ตัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 เพื่อเป็นการหารือกันในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และมีการเลือกประธานคณะกรรมการสถา
   จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
นักเรียน ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ช่วยกันทำพื้นที่ปลูกผักปลอดสารเคมีในการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
      นักเรียนโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดสุรินทร์ช่วยกันเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชปลอดสารเคมีในบริเวณแลงเกษตรที่ได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนาและนักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยกันดูแลสวนกาแฟที่นักเรียนช่วยกันปลูกไว้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ขอโรงเรียน
   จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประชุมทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU)ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่ 2/2559 กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
       26 กรกฎาคม 2559 08.00 น. นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่
   จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ
คลังข้อมูล - กฎ/ระเบียบ  


30 /10/  2556  พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556
29/10/2556

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

 10/12/2556     หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                    พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)

                     ดาวน์โหลดไฟล์หน้าปกเพิ่มเติม --> คลิก

 


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

  

13 - 11 - 58   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การศึกษ (เอกสารเพิ้มเติม) 
20 - 07 - 58 
   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนและหอประชุมโรงอาหาร  
 เอกสารเพิ่มเติ่ม  

16-12-2557- ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคา
                     ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เอกสารเพิ่มเติม) 

20-08-57 - เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  เอกสารเพิ่มเติม  

13 - 06 -57  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ เอกสารเพิ่มเติ่ม  

04-02-2558 -  ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและทาสีอาคารเรียน (เอกสารเพิ่มเติม

 16-12-2557-ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อ
                    ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก  (เอกสารเพิ่มเติม) 


เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ
เว็ปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามือ  


เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.
เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลต่างๆ จาก /สพป./สพม./สศศ./สพฐ.  

 

 

 
นายเรืองเวช ผาสุข
กรกฎาคม 2559
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 
โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด
204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Tel : 043-569-278  Fax : 043-569-278
Email : sotroiet_spe@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.